© Stěnava 2004-2015
 Stěnava

 Informační stránky zapsaného spolku  Stěnava

 

  

 

    .: Koňské stezky

    .: O nás

    .: Kontakt

 

.: leden 2005
dokončení obsahové části projektu PHARE CBC

.: duben 2004
druhý ročník konference Broumovsko v EU

.: březen 2004
Emerich Rath posmrtně oceněn diplomem výboru Fair Play ČOV

.: listopad 2003
odhalení pamětní desky Emerichu Rathovi v Broumově

.: září 2003
Franck Biancheri a Newropeans Marathon v Broumově

.: leden 2003
konference "Broumovsko v EU"

 


Broumovsko v EU 2004
Fotoreportáž z konference

¨
Fair play - fotoreportáž
 
Seminář k PhareCBC - fotoreportáž
Oprava  fary  Hoprich


Spolek Stěnava úspěšně dokončil rekonstrukci střechy barokní fary Hoprich s podporou MAS Broumovsko.

Podrobnější informace o projektu: MAS Broumovsko

 

Faru jsme tím zachránili před zkázou. Ještě zbývá kosmetika - výměna oken a oprava fasády.

Máme připravené projekty pro její další využití a hledáme vhodné formy financování a partnerství pro jejich realizaci.

:: posted @ 6. října 2015

„Koňské stezky v Broumovském příhraničí – vypracování studie realizace“


Koňské stezky v Broumovském příhraničí

Předmětem projektu je příprava vhodných tras k využití (označení) pro koňské stezky v příhraničním území Broumovska s návazností na hipostezky na polské straně hranice s názvem Sudecki szlag konny.

Projekt se zabývá výběrem vhodných cest z mapových podkladů a následným terénním průzkumem s ohledem na dodržení zákonů upravujících pohyb koní, respektování požadavků ochrany životního prostředí a na bezpečnost. Při výběru cest bude brán ohled na neceloročně využitelné cesty, např. zemědělsky využívané plochy, frekventované silnice a přírodní překážky

Výstupy projektu budou podkladem k vybudování tras stezek, které jsou vhodným produktem cestovního ruchu. Zhotovením stezek, které na území česko–polského příhraničí na Broumovsku zcela chybí, dojde ke zlepšení turistické infrastruktury vedle cyklotras a turistických tras pro pěší. Zvýší se nabídka turistických aktivit a díky jim dojde k přílivu turistů do této oblasti.

Podrobnější informace o projektu jsou na internetových stránkách projektu

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis


:: posted @ 15. září 2014

Stěnava 2008 - 2014: záchrana Martínkovické fary


Faru Hoprich při kostele sv. Jiří a sv. Martina v Martínkovicích zachráníme!

Martínkovická fara na kopci Hoprich stojí na místě původního slovanského hradiště. První pisemné zmínky o ní jsou ze 14 století, tedy zhruba sto let poté, co v byly ve 13. století, v procesu benediktýnské kolonizace Broumovska, za krále Přemysla Otakara I, založeny Martínkovice. Kostelní komplex na kopci Hoprich tehdy tvořil jádro vsi a lze předpokládat, že právě zde bylo původní opevněné slovanské sídlo, zmiňované v historických pramenech.

Dnešní barokní budova fary pochází z období 1692–1698, zřejmě z dílny autora tehdejší přestavby kostelního komplexu Martina Allia z Löwentalu. Fara byla dlouho opuštěná a chátrala. Dnes je fara ve vlastnictví občanského sdružení Stěnava, jehož cílem je rekonstrukce a oživení této vzácné barokní budovy.

Proces renovace stále probíhá, ale díky podpoře krajských i evropských grantů, pracovnímu nasazení členů občanského sdružení a jejich finančním vkladům, se podařilo stavbu zachránit.

Stěnava převzala budovu fary v dezolátním stavu, zatékalo do ní děravou střechou, její dřevěnné konstukce byly napadeny dřevomorkou, okna rozbitá, vnitřní prostory plné nepořádku a odpadové suti, okolí zarostlé, obvodové zdi a podlahy v přízemí byly podmáčené, plesnivé.

Faru jsme zbavili dřevomorky, obvodové zdi jsou zvenčí i zevnitř očištěné a podřezané, nepořádek vyklizen


:: posted @ 30. srpna 2014

Sdružení Stěnava ukočilo projekt "Magická místa údolí Stěnavy"


Magická místa údolí Stěnavy - prostředí

Projekt získal podporu programu INTERREG IIIA a jeho výstupy umožňují virtuální prohlídku památek a významných míst Broumovska a sousedících příhraničních oblastí Polska.

Projekt se podařilo realizovat v rámci mezinárodní spolupráce s polským partnerem Krajina Gor Stolowych z Radkowa za využití technologie společnosti Panoramas.

S výsledky práce se můžete seznámit na stránkách Virtuální Stěnava. Další scenérie Broumovska můžete shlédnout formou virtuální prohlídky na serveru Virtuální Broumovsko.

Smyslem projektu je přispět k propagaci Broumovska a k rozvoji cestovního ruchu, který je jedním z možností vylepšení celkové ekonomické situace v regionu.

Virtuální prohlídka je modulární součástí CD, které jsou vyráběny s individuálními úpravami pro obce. Pokud máte zájem, kontaktujte nás.


:: posted @ 15. července 2008

Stěnava  na  pouti Meziměstský škrpál

:: posted @ 13. května 2008

Seminář
"Přeshraniční spolupráce v plánovacím období 2007-2013"


V rámci projektu INTERREG IIIA zorganizovalo sdružení Stěnava v sobotu 9. června seminář zaměřený na přípravu a realizaci projektů na Broumovsku s finanční podporou EU. Akce se koná v Křinicích.

Program semináře je k nahlédnutí >>ZDE<<

Projekt je spolufinancován EU v rámci Iniciativy INTERREG IIIA prostřednictvím Euroregionu Glacensis

:: posted @ 28. května 2007

Přeshraniční spolupráce v plánovacím období 2006-2013

  • Jaký bude mít dopad čerpání peněz z EU na venkovské regiony po roce 2006?
  • Jak může čerpat dotace z EU naše obec, naše organizace, moje firma?
  • Kdo nám může pomoci s projektem na získání dotací?
  • Z jakých programů a kolik lze získat?

To vše jste se mohli spolu s více než 120 dalšími účastníky dozvědět na naší konferenci konané 12. prosince v Broumově. Program >> zde::

Připravujeme fotoreportáž z konference, která na těchto stránkách objeví ještě v tomto roce :)

:: posted @ 12. listopadu 2006

Stěnava získala grant programu INTERREG IIIA


Cílem projektu bylo představit zainteresované veřejnosti možnosti přeshraniční rozvojové spolupráce na Broumovsku a v příhraničních polských oblastech v plánovacím období 2006-2013.

V srpnu 2006 proběhlo první setkání členů Stěnavy a oslovených odborníků z řad samosprávy, státní správy, neziskového a podnikatelského sektoru za účelem upevnění stávajících a navázání nových kontaktů, zlepšení spolupráce mezi cílovými skupinami na obou stranách česko-polského příhraničí.

Závěrem roku 2006 a na jaře 2007 se v Broumově uskutečnily mezinárodní konference o možnostech přeshraniční spolupráce a čerpání finančních zdrojů v Euroregionu Glacensis ke zlepšení celkového ekonomicko společenského růstu obou příhraničních regionů.

Projekt naváže na předchozí cyklus konferencí "Broumovsko v EU".

:: posted @ 22. října 2006

Setkání Stěnavy

Konec léta u Stěnavy. To není vyhrůžka - meteorologové nehlásí (zatím :) žádné záplavy na konec předposledního srpnového týdne, kdy se občanské sdružení Stěnava rozhodlo uspořádat neformální setkání svých členů se zajímavými lidmi, kteří se kvalifikovaně zajímají o rozvoj našeho kraje a česko-polskou spolupráci na projektech využívajících podpůrných fondů EU.

Věříme, že nové kontaky a možnost mluvit otevřeně o našich plánech otevřou nové možnosti pro realizaci cílů sdružení Stěnava.

:: posted @srpen 2006

Opět Newropeans!

V pátek 23. září 2005 se v zasedacím sále pražského Klementina (Národní knihovna Praha) uskutečnilo první setkání českých občanů s předsedou politického hnutí Newropeans Franckem Biancheri. Setkání se uskutečnilo s podporou sdružení Stěnava.

Diskuze se zaměřila především na cíle hnutí Newropeans. Franck Biancheri nastínil svoji vizi demokratizace Evropy.

Jedním z hlavních bodů, okolo kterých se diskuze točila, byl vztah Newropeans k národním stranám - pravicovým či levicovým. Zajímavým bodem jednání byla reálnost strategie a pojetí úspěchu ve volbách do Evropského parlamentu 2009. Zdá se velmi pravděpodobné a pravdivé tvrzení, že významná množina evroposlanců sestává z odložených politiků, kterých se jejich národní politické strany z různých důvodů potřebovaly zbavit klasickým "vykopnutím nahoru".

I z našich "Eurovoleb" známe, že se politici přetahovali o to, kdo bude hájit lépe české zájmy na evropském poli. O skutečných zájmech Evropy se moc nelmuvilo. Vize Evropy je to, co chybí a co, zdá se, nemůže být zformulováno politiky, kteří jsou delegování s tím, aby hájili národní zájmy.

Potřeba celoevropské strany se silným mandátem přímo od evropských občanů nazrála. To je zadání a ambice hnutí Newropeans.

Více o Newropeans v na Newropeans.eu

:: posted @říjen 2005

 

Projekt Phare CBC

Závěrečný seminář k projektu

V Broumově dne 27. listopadu proběhl závěrečný seminář projektu Phare CBC k přípravě společné rozvojové strategie regionu Broumov-Nová Ruda, na který byli pozváni starostové obcí Broumovska. Na programu byla prezentace závěrů projektu včetně analytické studie, kterou zpracoval tým sdružení Stěnava. Seminář předcházel setkání zastupitelstev DSO Broumovsko, které 30.11.2004 projednalo Program rozvoje Broumovska.

Za velmi důležitý považujeme podnět Dr. Růčkové, starostky Broumova a předsedkyně Dobrovolného svazku obcí Broumovsko, která na semináři navrhla vytvořit pracovní skupinu zabývající se problematikou společného rozvoje regionu Broumov-Nová Ruda a navazující tak, s podporou DSO a KPB, na realizovaný projekt Stěnavy.

Průběžná zpráva o projektu je k nahlédnutí zde:

Jedním z výstupů projektu je analytická studie
"Příprava společné rozvojové koncepce regionu Broumov-Nowa Ruda," která je ke stažení

zde:

:: posted @leden 2005

 

Ohlasy na konferenci Broumovsko v EU


Po konferenci řekli živě pro Rádio Metuje:

Ministr Pavel Němec:

"Pro Broumovsko bude mít vstup do Evropské unie určitě pozitivní význam, protože Broumovští jsou velmi aktivní v předkládání projektů a dokázali využít národních dotačních titulů, a teď se nám otevírá možnost čerpání ze strukturálních fondů. Ty prostředky budou asi pětkrát vyšší, než činil objem pomoci tzv. předvstupních fondů. Je to pro roky 2004-2006 asi 80 miliard korun. Navíc jako pohraniční region máte možnost využívat další finanční prostředky z iniciativ Interreg."

Senátor Zieleniec:

"Pro region jako je Broumovsko začíná v jistém smyslu zlom. Z nevýhodné polohy, kterou bylo ono zastrčení k hranici, se stává výhoda."

:: posted @květen 2004

 

 
 

Projekty:

Facebook

 Podporujeme

Ikonka pro vás

 

Chcete-li nás podpořit, můžete obohatit svůj Web naší ikonkou a odkazem na Stěnavu :)